İklimlendirme Santralleri

İklimlendirme-SantralleriYapı Dışına Yerleştirilen Tek Bölgeli İklimlendirme Santrallerinin Sakıncaları:

1.) Bu tip iklimlendirme santrallerinin güçleri sınırlı olduğu için iklimlendirilecek olan yapı içi hacimlerinin gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla tek bölgeli birden fazla sayıda santrale ve hatta çok bölgeli santrallere gerek duyulabilir.Böyle bir gereksinim hem donatım elemanlarının kapladığı hacmin büyümesine neden olur ve hem de belki işletme masraflarının değilse bile özel taşıma harcamaları nedeniyle kuruluş masrafının artmasına yol açar.

2.) İklimlendirme santrallerinin çatıya veya terasa yerleştirilmesi çoğu zaman yapının estetik görünüşünün bozulması sonucu doğurur.Ayrıca bu tip iklimlendirme santralleri iklimlendirilen yapıdan başka komşu yapılar için de birer gürültü kaynağı niteliğindedir.

3.) Yapı dışına yerleştirilen santraller sürekli olarak kötü hava koşullarının etkisi altında bulunduğu için bu tip santrallerin işletme ve bakım masrafları yapı içine yerleştirilen santrallere oranla daha fazladır.

Pin It