Havalandırma Tertibatı

cebrikonvektör

İklimlendirilecek olan yapı içi hacimlerinin mimari durumuna bağlı olarak vantilatörlü cebri konvektörler üç ayrı şekilde yerleştirilebilir;

PENCERE ALTINA YERLEŞTİRME: Pencere altına yerleştirilen cebri konvektörlerin düşey konumlu bir yapıya sahip olması gereklidir.

BİR TAVAN VEYA BİR ASMA TAVAN ÜZERİNE YERLEŞTİRME: Bu tip cebri konvektörlerin yatay konumlu olarak düzenlenmesi gereği vardır.

BİR DIŞ DUVAR ÜZERİNE VEYA BİR DIŞ KÖŞEYE YERLEŞTİRME: Yapı içi hacminin bu bölgelerine yerleştirilen cebri konvektörlerin keza düşey konumlu bir yapıya sahip olması gerekir.

PENCERE ALTINA YERLEŞTİRME

a.) Vantilatörlü cebri konvektörün pencere altı duvarı içinde öngörülen bir yuva içine yerleştirilmesi olanaklıdır.Bu tip bir montaj sisteminin benimsenmesi halinde konvektörün görünmemesi için cihazın ön yüzü olabildiğince estetik görünüşlü özel bir perde ile kapatılır.

b.) Cebri konvektör duvar yüzeyine yaslanmakta, konvektörün kapalı bir örtü içine alınması amacıyla tesisat mühendisi veya mimar tarafından mobilyayı andıran dekoratif bir kasa gerçeklenmekte, hava debisi hem düşey hem eğimli hatta hemde yatay konumlu olarak püskürtülebilmektedir.Ancak hava hangi doğrultuda püskürtülürse püskürtülsün vantilatöre, hava filtrelerine ve ısıtma ile soğutma bataryalarına ait ayarlama vanalarına müdahale edilebilmesi için gereken önlemlerin alınması zorunluluğu vardır.

BİR TAVAN VEYA BİR ASMA TAVAN ÜZERİNE YERLEŞTİRME

1.Kofralı veya kasalı olarak ve olabildiğince küçük boyutlarda üretilen konvektörler bir tavan üzerine tespit edilmek yoluyla kullanılır.Koşullandırılan hava debisi iklimlendirilen yapı içi ortamına yatay doğrultuda püskürtülebileceği gibi düşey doğrultuda püskürtülebilir.

2.Olabildiğince küçük boyutlarda üretilen ancak bir kasa veya kofra içine alınmayan konvektör donatım elemanları bir asma tavan üzerine yerleştirilebilir.Koşullandırılan hava debisi iklimlendirilen yapı içi ortamına ya doğrudan doğruya ya da bir püskürtme kanalı üzerinde öngörülen tavan difüzörleri aracılığı ile püskürtülür.

BİR DIŞ DUVAR ÜZERİNE VEYA BİR DIŞ KÖŞEYE YERLEŞTİRME

Düşey konumlu olan bu tip vantilatörlü cebri konvektörlerin iki üç veya dört borulu bir tesisattan yararlanılarak sıcak veya soğuk su debisiyle beslenmesi mümkündür.Bu tip aygıtlarda birbirlerine paralel konumlu olarak düzenlenen kanatlı borulardan oluşan düşey konumlu iki eşanjör bulunur.Hava debisi aygıt içinde aşağıdan yukarıya doğru giderek yükselen hemen hemen doğrusal bir yörünge boyunca devinir ve yapı içi hacminin içine tavan hizasında yatay doğrultuda püskürtülür.

Pin It